Snart införs nya lagen – detta behöver du veta

I sommar börjar den nya lagen att gälla – så påverkas du.

21 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Varje år skräpas planeten ned av hisnande 4,5 biljoner cigarettfimpar. Det gör fimpar till det mest nedskräpande föremålet på jorden.

Från och med den 1 juli 2019 ersätter lagen om tobak och liknande produkter den tidigare tobakslagen, samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Vad innebär lagändringen och hur påverkar den dig?

Lagändringen har fått mest uppmärksamhet för tillståndskravet för tobaksförsäljning och det utökade förbudet mot rökning på allmänna platser som till exempel uteserveringar, lekparker, busshållplatser och vid entréer till bland annat sjukhus, affärer och biografer.

Syftet med lagen är att avnormalisera rökning. Man vill minska tobaksanvändandet och därmed risken för tobaksrelaterade sjukdomar för både rökare och icke-rökare, samt öka tillgängligheten till allmänna platser för dem som är extra känsliga för rök, som till exempel barn och astmatiker. 

Förbudet gäller rökning av tobak, elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter, inhalering av förångad tobak samt användning av njutningsmedel som motsvarar rökning men inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipor med smaksatta stenar.

Utökningen av rökförbudet är välkommet av många, men det har även framkommit kritik. Främst gäller det bristen på information och tydlighet.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för vägledningsmaterial till kommuner och länsstyrelser och skriver på sin hemsida att det planeras informationsmaterial till de som berörs, det är dock planerat att vara klart först under maj och juni. 

En förutsättning för att den nya lagen ska efterföljas i sommar är att både företagare och allmänheten vet vad som gäller och har förståelse för varför lagen blir ändrad. Du kan ta del av informationen som finns publicerad på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Här gäller rökförbud från den 1 juli 2019:

1. I lokaler avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem,

2. I lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård,

3. I lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård,

4. På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus,

5. På restauranger och på andra serveringsställen,

6. I andra lokaler än sådana som avses i 1-5 när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen,

7. I andra lokaler än sådana som avses i 1-6 om allmänheten har tillträde till lokalerna.

8. På inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,

9. På lekplatser som allmänheten har tillträde till, och

10. Vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som allmänheten har tillträde till.

I de fall rökförbud inte gäller ansvarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal där arbetstagaren är verksam. 

Länsstyrelsen säger själva att det kommer bli svårt att kontrollera hur exempelvis restaurangägare följer lagen. Det är restaurangägarnas ansvar att det inte röks på uteserveringen eller vid entréen, men det finns inget tydligt svar om hur långt avstånd det krävs för att det ska vara tillåtet. 

– Det är upp till kommunen att bedöma rimligt avstånd i de enskilda fall där det inkommer klagomål, säger Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen i Stockholm, till SVT.

Det finns dock undantag till förbudet. Rökning är tillåten om: Det är i en del av lokalen/utrymmet som är särskilt avsatt för rökning, förutsatt att besökare inte måste passera genom det, servering inte bedrivs och arbetstagare endast tillfälligt behöver vistas i rummet. Det finns också undantag för förbud nummer 1 i listan ovan, gällande verksamhet för barn och ungdom, om lokalen enbart är upplåten för personal.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar